Szczegółowe zasady i warunki ubezpieczeń w roku szkolnym 2022/2023

Ubezpieczenia NNW Państwa dzieci należy dokonać bezpośrednio
na konto wybranego przez Radę Rodziców ubezpieczyciela.

Istnieją dwa warianty ubezpieczenia – szczegóły w informacji znajdującej się w odnośniku powyżej.

 

Składek na Radę Rodziców w kwocie 50 zł należy dokonywać przelewem na konto.

Numer konta Rady Rodziców:

08935400070001000002440002