Od 01.10.2020 r będą dostarczane do szkoły obiady.
Osoby,  które mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu” proszone są o składnie wniosków do odpowiednich urzędów GOPS i MOPS.
Osoby chętne do wykupienie obiadów indywidualnie zapraszamy do zapisów pod nr tel. 87-564-00-92, 604-155-821 lub biuro@tabaczarnia.pl lub w sekretariacie szkoły.
Opłaty za posiłki należy dokonać w Restauracji Tabaczarnia Giby 102 a lub przelewem na konto lub w sekretariacie szkoły.
Opłaty wnoszone są z góry do 5 dnia każdego miesiąca.
Zgłoszenia i opłaty za październik prosimy dokonać do 30 września. Rozliczne będą nieobecności powyżej 3 dni. Nieobecności zgłaszamy dzień wcześniej lub do godz. 8 rano.

Koszt obiadu wynosi 8,00 zł.
Październik: 22 dni x 8,00 zł = 176,00 zł.
Tabaczarnia Sp.z 0.0.
Giby 102 16-506 Giby
PKO BP 04 1020 1332 0000 1902 1061 2549
tytułem: Szkoła (właściwa miejscowość) imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za, który jest wpłata.

Prosimy również o zgłaszanie alergii i nietolerancji, które dziecko posiada, tak aby dobrać odpowiednie menu.
W związku z trwającą pandemią spowodowaną COVID-19 posiłki będą dostarczane w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, indywidualnie dla każdej osoby.
Pytania i zgłoszenia nieobecności:
604-155-821
87-564-00-92
biuroGtabaczarnia.pl
Z poważaniem
Zarząd Restauracji Tabaczarnia