Uwaga!! Od roku szkolnego 2019/2020 w zaocznej szkole policealnej nie prowadzi się kształcenia w tym kierunku. W związku z tym szkoła już nie rekrutuje na nowe semestry. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz kwalifikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U.2019 poz.316).

Technik informatyk

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik informatyk

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Na kierunku technik informatyk Słuchacze nauczą się projektowania i administrowania bazami danych, projektowania stron www i aplikacji internetowych.

Organizacja zajęć

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik informatyk  nabędzie umiejętności w zakresie:

– montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,

– projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

– projektowania baz danych i administrowania bazami danych,

– tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

 Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę jako: 

– instalator sprzętu komputerowego, 

– projektant i programista baz danych, 

– administrator sieci komputerowych,  

– instalator i administrator systemów operacyjnych, 

– administrator baz danych.