11 czerwca piętnastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło  w szkoleniu „ABC ekonomii społecznej”.
Tematyka szkolenia obejmowała m.in. edukację w obszarze wolontariatu i ekonomii społecznej, wolontariat w organizacji, jak skutecznie pracować z wolontariuszami, wolontariat również w podmiotach ekonomii społecznej i jego rodzaje, planowanie pracy wolontariuszy, diagnozę potrzeb środowiska lokalnego.
Szkolenie prowadziła Pani Anna Ruszewska z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałkw ramach projektu  Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej.