W dniu 30 maja 2023 r. grupa uczniów Technikum, którzy wrócili z trzy tygodniowej praktyki zawodowej w Rzymie w ramach programu Erasmus podsumowali wyjazd, podzielili się swoimi wrażeniami oraz wypełnili ankiety po i raport końcowy z mobilności zagranicznej.
Coś się kończy, coś się zaczyna…
Tym czasem grupa 10 nauczycieli rozpoczęła przygotowania do zagranicznego wyjazdu szkoleniowego w Walencji.
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055047