Uzyskiwane kwalifikacje:

INF03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

• INF04 –  Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji,

Długość nauki: 5 lat
Uzyskane wykształcenie: średnie

Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent szkoły?

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista będzie przygotowany do realizacji następujących zadań zawodowych :

 1. tworzenia i administracji stronami internetowymi;
 2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
 3. programowania aplikacji internetowych;
 4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.
 5. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
 6. projektowania ,programowania i testowania aplikacji desktopowych;
 7. projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • interpretowania założeń, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji;
 • analizowania projektu, architektury aplikacji;
 • przygotowywania i analizowania algorytmów;
 • tworzenia i wykorzystywania struktur danych;
 • tworzenia i modyfikowania kodu aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania;
 • testowania kodu w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji;
 • przygotowywania dokumentacji technicznej aplikacji oraz instrukcji obsługi dla użytkowników;
 • przygotowywania aplikacji do instalacji i uruchomienia;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.
 • tworzenie / programowanie aplikacji na platformy mobilne: Android, iOS, Windows,
 • definiowanie funkcjonalności oprogramowania zgodnie ze specyfikacją i oczekiwaniami użytkowników;
 • projektowanie architektury IT, tj.: podstawowej organizacji systemu i jego komponentów;
 • współpraca z zespołem graficznym, developerskim i QA w przygotowywaniu aplikacji zgodnie z oczekiwaniami klienta;
 • pisanie kodu programu, a w uzasadnionych przypadkach usuwanie błędów w kodzie programu po przeprowadzeniu analizy danego problemu w celu znalezienie najskuteczniejszego rozwiązania i naprawienia błędów;
 • dążenie do optymalizacji wydajności kodu oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa kodu;
 • implementowanie warstwy front-end dla standardowych, responsywnych i mobilnych interfejsów użytkownika;
 • tworzenie interfejsów zgodnie z wytycznymi użytkownika i przyjętymi w tym zakresie standardami;
 • analizowanie uruchomionych rozwiązań i prezentowanie wniosków końcowych;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju i utrzymania aplikacji.
 • budowanie witryn i aplikacji mobilnych na IOS, Android z wykorzystaniem API oparciu o rozwiązania chmurowe.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie technika programisty?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
 • Projektowanie oprogramowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji