Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysł skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub informatyka.

Zawodowe przedmioty teoretyczne i praktyczne realizowane są w pracowniach przedmiotowych.

Ciągła praktyka zawodowa odbywa się u pracodawców.

W wyniku kształcenia uczeń, po zdaniu egzaminów, zdobędzie następujące kwalifikacje (od roku szkolnego 2019/2020):

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komp., urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komp.
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne oraz aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować i usuwać uszkodzenia sprzętowe oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające,
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których praca na komputerach podstawą działania – m.in.  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również w przemyśle, gdzie informatyzacja jest potrzebna przy procesie zarządzania i sterowania produkcją produkcyjnym.
 • Czynności, jakie będzie wykonywał absolwent technikum informatycznego w swojej pracy zawodowej, zależeć będą przede wszystkim od działu informatyki, a także od specyfiki zakładu pracy, w którym znajdzie zatrudnienie. Możliwości zatrudnienia jest wiele. Wśród tak bogatej oferty na pewno znajdzie się ciekawe zajęcie dla każdego.