Nasi uczniowie Technik informatyk podczas 4-tygodniowego zagranicznego stażu zawodowego zdobywają nowe umiejętności i doświadczenie w firmach IT w Walencji.
Staże zawodowe zorganizowano w ramach Programu Erasmus.

Dodaj komentarz