Egzamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca 2020 r. zgodnie z załączonym harmonogramem.

Część ustna egzaminu maturalnego nie odbędzie się.

Przypominamy o terminach i najważniejszych zasadach (w załącznikach)

Wytyczne przeprowadzania egzaminów

Zasady

Harmonogram egzaminów maturalnych

Przybory

Egzamin z informatyki