Wniosek o przyjęcie
do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
im. Szymona Konarskiego w Sejnach