Sejneńscy policjanci wraz ze Starostwem Powiatowym w Sejnach ogłaszają konkurs na “mem”. Jest on adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sejneńskiego. Tematem wiodącym konkursu jest przeciwdziałanie dyskryminacji wśród młodzieży.

Kto? Komenda Powiatowa Policji w Sejnach wraz ze Starostwem Powiatowym w Sejnach.

Co? Konkurs na “mem” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu sejneńskiego.

W jaki sposób? Praca konkursowa powinna być autorskim memem (mem może przybierać rozmaite formy na przykład zdjęcie z humorystycznym komentarzem, krótki filmik lub przekaz tekstowy) w formacie jpg. lub pdf.

O czym? Praca konkursowa powinna nawiązywać do zagadnienia jakim jest przeciwdziałanie dyskryminacji wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu, profilaktyki zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości stereotypów, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, zwiększenie społecznej świadomości na temat zachowań dyskryminujących oraz społecznie wykluczających, promowanie działań antydyskryminacyjnych.

Do kiedy i gdzie? Do 9 czerwca 2021 roku, na adres e-mailowy: edyta.pacuk@sejny.bk.policja.gov.pl, w tytule: konkurs „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.

Czy warto? pewnie, że warto! Trzem laureatom zwycięskich prac zostaną przekazane nagrody rzeczowe.

Wszyscy_jestesmy_tacy_sami-regulamin

ZALACZNIK_1-OSOBA_PELNOLETNIA_Wszyscy_jestesmy_tacy_sami

ZALACZNIK_2-OSOBA_maloletnia_Wszyscy_jestesmy_tacy_sami

 

Dodaj komentarz