Samorząd Uczniowski 2022/2023
Opiekun: Elżbieta Dzimida – Chmielewska, Alicja Chraboł
Przewodniczący: Patryk Jankowski
Członkowie: Karol Werelich, Franciszek Żyliński, Oliwia Chwesiuk, Szymon Kruszyłowicz
Młodzieżowa Rada Miasta Sejny 2022/2023
Opiekun: Justyna Matan
Członkowie: Maciej Faszczewski, Patrycja Turowicz, Natalia Krakowska, Julia Borodziuk,
Szymon Kruszyłowicz, Weronika Ciborowska, Mateusz Makarewicz, Klaudia Krakowska