Zajęcia pedagogiczne w ramach projektu „InfoTechnoSejny”

W dniu 17.04.2019 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach projektu „InfoTechnoSejny” realizowanego ze środków  Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się i rozwiązywanie sytuacji trudnych; motywowali się do osiągnięcia celu – jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych. Zajęcia prowadził p. Grzegorz Orłowski.