W ramach projektu „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” 

Nr WND-RPPD.03.01.02-20-0208/16 realizowanego przez Stowarzyszenie „Szymon Konarski” w Sejnach wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE. Działanie 3.1 „Kształcenie i edukacja”