Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – “Szymon Konarski” w Sejnach.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pani Teresa Jolanta                Przeborowska             Prezes Zarządu

Pani Marzena Agnieszka       Kolesińska                  Wiceprezes Zarządu ds. programowych

Pani Aneta                              Szczawińska               Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

Pani Jolanta                            Nowalska                   Członek Zarządu

Pani Jolanta                            Olsztyn                       Członek Zarządu

Pan Jerzy Andrzej                  Nazaruk                      Członek Zarządu

Pan Andrzej Ryszard             Zieliński                     Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

Pan Andrzej                           Małkiński

Pani Alicja Renata                 Chraboł

Pani Justyna                           Matan