Dnia 9 marca w naszej szkole odbył się apel poświęcony profilaktyce zdrowotnej. Obecnie mimo rosnącej świadomości w zakresie profilaktyki i czynników chorób, nowotwory stanowią nadal istotny problem społeczny.

Celem naszego apelu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki nowotworów a w szczególności czerniaka jak również:

– przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka,

– uświadomienie zagrożeń zasad profilaktyki,

– uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.

W programie profilaktyki brali udział uczniowie klas pierwszych. Dla dziesiątki uczniów, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w realizację przygotowano skromne upominki sfinansowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Koordynator programu

Renata Sidorowicz