Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Kierunki kształcenia

W skład ZSO wchodzą następujące szkoły:
Go to Liceum ogólnokształcące

Liceum ogólnokształcące

Klasa (A) Biologiczno – Chemiczna

Klasa (B) Humanistyczna

Klasa (E-sportowa) Matematyczno – Fizyczna/Informatyczna

Klasa (G) Patronacka Straży Granicznej

Go to Technikum informatyczne

Technikum informatyczne

Technikum Informatyczne z innowacją e-spotową!!!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną

Aktualności