W celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Tolerancji w naszej szkole w klasach trzecich Technikum psycholog szkolny przeprowadził zajęcia o tematyce promującej postawę tolerancyjną. Celem głównym zajęć było przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię. Podjęto dyskusję o zachowaniach asertywnych, agresywnych i uległych oraz zwrócono uwagę na kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród młodzieży. Na zakończenie zajęć uczniowie stworzyli plakaty dotyczące tolerancji. Przedstawili tolerancję widzianą ich oczami.

dav
dav
dav
dav
dav

Dodaj komentarz