Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Dotyczące projektu: „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenie zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II” realizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego – „Szymon Konarski” w Sejnach w partnerstwie z Powiatem Sejneńskim, gdzie realizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III. Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYMAGANIAMI I ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA OFERT