Franek Żyliński z klasy IV technikum reprezentował dziś naszą szkołę w finałach konkursu algorytmicznego „AlgoPy” organizowanego przez Akademickie LO Politechniki Białostockiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w woj. podlaskim. Uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie laureatów, wręczenie nagród, nastąpi podczas konferencji „Edukacja informatyczna. Bezpieczna cyberprzestrzeń” 7.12.2022r. na Politechnice Białostockiej. Franek był jednym z trzech finalistów (na 20) spoza szkół białostockich.
Opiekunem Franka jest Pan Grzegorz Gołębiewski.
Gratulujemy!!!