Uprzejmie informujemy, że w postepowaniu o zamówienia publiczne jak niżej:

Tryb postepowania:

Tryb postępowania:

Art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.)

Nazwa nadania przez zamawiającego:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach zawiadamia, że w/w postepowanie zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) z winy zamawiającego  postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie w/w zamówienia publicznego. W związku z ogłoszoną pandemią w kraju nastąpiła dezorganizacja pracy szkoły, co w skutku spowodowało upłynięciem terminu związania ofertą.

unieważnienie przetargu (pdf)