Konkurs  

na ulotkę w zakresie  profilaktyki uzależnień od tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

 1. „ Uzależnienia- złodzieje wolności”

Konkurs organizowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Sejnach w ramach realizacji programu „ ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz Ogólnopolskiego Dnia bez Alkoholu. Celem konkursu jest podnoszenie świadomości młodzieży na temat negatywnych konsekwencji
wynikających palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania narkotyków czy  innych  środków psychoaktywnych.

Przedmiot konkursu

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie ulotki związanej z uzależnieniami:  od tytoniu ,  alkoholu i innych środków psychoaktywnych.( narkotyków/dopalaczy)- jeden temat do wyboru
 2. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
 3. Projekt ulotki powinien być wykonany w formacie A4, składającym się na 3części/dwustronna
 4. Ulotki nie mogą zawierać wizerunku osób publicznych ani żadnych innych, jeżeli autor nie posiada ich pisemnej zgody na publikację i wykorzystywanie wizerunku.
 5. Tył ulotki w części ok. 1/4 powinien zawierać informację o tym kto jest autorem ulotki: imię, nazwisko, klasa, (bez nazwy szkoły).
 6. Zgłoszone prace muszą być pracą własną autora, nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz nie mogą być wcześniej publikowane ani wykorzystywane na potrzeby innych przedsięwzięć.

Treści merytoryczne ulotki

Prace konkursowe powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze,– ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje.( przykład)

 1. Definicja nikotynizmu/alkoholizmu/narkomani.
 2. Szkody spowodowane paleniem papierosów/ piciem alkoholu /zażywaniem narkotyków /dopalaczy
 3. Psychiczne i fizyczne uzależnienie
 4. Fazy uzależnienia od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych
 5. ( narkotyków , dopalaczy)
 6. Instytucje, które zajmują się pomocą osobom uzależnionym od tytoniu/ alkoholu/narkotyków

Termin dostarczenia prac do koordynatora programu – Pani Moniki Łostowskiej upływa 17.05.2024 r. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom. Ulotki będące plagiatami będą zdyskwalifikowane.

Osobą do kontaktu jest koordynator programu, pedagog Monika Łostowska – monia1001@autograf.pl