Samorząd Uczniowski we współpracy z Radą Rodziców ogłasza całoroczny konkurs dla klas ZSO.
Klasa z najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2021/2022  otrzyma Puchar (przechodni) + NAGRODĘ FINANSOWĄ.

Dodaj komentarz