Konkurs plastyczny NIE! PRZEMOCY w ramach ogólnoświatowej Kampanii „BIAŁA WSTĄŻKA”. Kampania ma na celu uwrażliwienie na przemoc wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną (w dowolnej technice i formacie). Tematyka prac obejmować powinna obszar szeroko rozumianej przemocy, w tym w rodzinie.

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni zgłosić się do psychologa szkolnego
(Justyna Matan – sala 17) w celu zapoznania się z regulaminem oraz odbiór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Zgłoszona praca musi być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą tytuł pracy i autora.

Termin dostarczenia pracy do psychologa szkolnego: 24 listopada 2021 r.

Organizatorzy: Komenda Powiatowa Policji oraz MOPS w Sejnach.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Dodaj komentarz