23 kwietnia 2024 r. w Centrum Kopernika w Warszawie odbył się XI Finał konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Brał w nim udział uczeń klasy 5t Dawid Zabłocki, który w etapie wojewódzkim w Białymstoku zajął II miejsce. Koordynatorem szkolnym kampanii „Kultura bezpieczeństwa” jest pedagog Monika Łostowska.