Maturzyści!  Zapraszamy do udziału w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a współorganizatorami szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, prosimy zgłaszać się do szkolnego koordynatora – Pani Moniki Łostowskiej lub Pani Juraty Bogdanowicz do 30 listopada 2023r.