Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w roku szkolnym 2024/2025 obejmuje:

Liceum Ogólnokształcące

Technikum (dwa kierunki)

Liceum Ogólnokształcące w którym będą funkcjonowały klasy:

Klasa (A) Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski lub matematyka

Klasa (B) Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia,  wiedza o społeczeństwie lub język angielski

Klasa (E-sportowa) Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub Informatyka

Klasa (G) Patronacka Straży Granicznej Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie lub geografia. Przedmioty uzupełniające –   elementy prawa, elementy wiedzy wojskowej, musztra.

Uczeń uzyskuje:

Certyfikat dający pierwszeństwo przyjęcia do:

  • Akademii Sztuki Wojennej oraz uczelni wojskowych,
  • zawodowej służby wojskowej oraz Straży Granicznej,
  • innych służb mundurowych

Technikum (dwa kierunki)

Technik informatyk

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Uzyskiwane kwalifikacje:

kwalifikacja INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

kwalifikacja INF.03

Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik programista 

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli tworzy, programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu.

Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Z uwagi na wszechstronność w zakresie znajomości języków obowiązujących w świecie komputerów, obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT z uwagi na dynamikę zarówno ewolucji myśli informatycznej, ale i tempa rozwoju gospodarki, której skala komputeryzacji jest dzisiaj nieporównywalna z minioną epoką.

Uzyskiwane kwalifikacje:

kwalifikacja INF.03

– Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 

kwalifikacja INF.04 

– Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji