W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w programie diagnostyczno -profilaktycznym „Nawigacja w każdą pogodę” w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę. Do programu wybrano klasy: 1BG, 1T i 3AE.

Celem ogólnym Nawigacji w każdą pogodę jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).