Zespół Szkół Ogólnokształcących: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie nr 532824

SIWZ do przetargu

Oferta – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2

Umowa projektu – załącznik nr 3

Wykaz dostaw – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Lista grupy kapitałowej – załącznik nr 6

Zapytania do przetargu

strona 1

strona 2

strona 3

strona 4

strona 5

strona 6