Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/56127aac-6a5b-4d5a-b7d2-793c89817729a