Wyjazd na staże zawodowe dla informatyków w ramach projektu “InfoTechnoSejny” Program Erasmus+.