Już w styczniu 2023 roku osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mieli możliwość odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w suwalskiej jednostce. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach na bieżąco przyjmuje wnioski o powołanie na szkolenie. W 2022 roku Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach powołał w szeregi 14 pułku przeciwpancernego blisko 200 ochotników. WCR czeka na kolejnych kandydatów. I turnus szkolenia w 2023 roku rozpoczyna się już 16 stycznia.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Kandydat ubiegający się o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej składa wniosek (wraz z kompletem dokumentów: dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły/studiów) o powołanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a. Może również przesłać go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aplikować może również za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl. Po wpłynięciu zgłoszenia do WCR, Rekruter nawiąże kontakt z ochotnikiem.

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej uzyskuje:

KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

Szczegółowe informacje nt. naboru do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach udziela Zespół Rekrutacyjny WCR w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261 347 357.