Grupa 15 uczniów Technikum Informatycznego rozpoczęła 3 tygodniową praktykę zawodową w firmach IT w Rzymie.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus.