W roku 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w programie ‘Nawigacja w każdą pogodę’, którego celem jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia.
W ramach programu przeprowadzone zostały badania wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, a następnie zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Poszczególne działania były koordynowane przez pedagoga Monikę Łostowską. Po zakończeniu wszystkich etapów nasza szkoła otrzymała certyfikat.