z otwarcia ofert za wykonanie zadania pn.: “Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych w ramach projektu Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II”

Protokół skan