Od 2021 roku działa całodobowo darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 oraz specjalny czat internetowy na stronie: czat.brpd.gov.pl.
Jest to miejsce dla wszystkich młodych ludzi, w których mogą zostać wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie specjalistów. Specjaliści prowadzą rozmowy wspierające, ukierunkowujące dzieci na radzenie sobie z trudnościami. Przy telefonie i czacie dyżurują także specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim – grafik ich dyżurów można znaleźć pod adresem: http://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-nowy-grafik-pomocy-psychologicznej-i-prawnej-po-ukrainsku/

W poniedziałki w godzinach od 18.00 do 20.00 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców cudzoziemców.