W ramach projektu “Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – edycja II”  10 uczniów Technikum nabyło uprawnienia SEP (uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami). 
Dzięki nowym  uprawnieniom uczniowie mogą wykonywać prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prace kontrolno – pomiarowe urządzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych.
Kurs składał się z części teoretycznej oraz praktycznej, obejmował szkolenie na stanowiskach dozoru i eksploatacji oraz na stanowisku dozoru. Kurs zakończono egzaminem państwowym.
 
Działanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa  III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz podlaskiej gospodarki.