Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/9b128704-843f-4eea-9ac4-1af6d0cdf1fd